โครงการประกวดนวัตกรรมความงาม 2019
The Beauty Trade Show for Industry Professionals
Informa
English (United States) ไทย (ไทย)

โครงการประกวดนวัตกรรมความงาม 2019

โครงการประกวดนวัตกรรมความงาม “Beauty Innovation Awards 2019” เป็นโครงการประกวดภายใต้กรอบแนวคิดนวัตกรรมเพื่อธุรกิจความงาม เพื่อเป็นการยกระดับสินค้าและผู้ประกอบการภายในงาน ASEANbeauty โดยผลงานจะต้องแสดงถึงองค์ความรู้ด้วยการใช้นวัตกรรมในการทำธุรกิจ โดยคณะผู้จัดงานฯ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการภายในงาน ASEANbeauty 2019 ส่งแนวความคิดเข้าร่วมแข่งขัน เพื่อชิงรางวัลทุนการวิจัยและทดสอบเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่ากว่า 200,000 บาทจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมที่พัก เพื่อเยี่ยมชมงานแสดงสินค้าความงามระดับโลก Cosmoprof Asia 2019 ระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2562 ณ ฮ่องกง จำนวน 2 ท่าน

รางวัลตอบแทน

- รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  ทุนการวิจัยและทดสอบเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่า 100,000 บาท พร้อมทั้งตั๋วเครื่องบินไป-กลับ 

พร้อมที่พักจากสายการบินไทย เพื่อเยี่ยมชมงานแสดงสินค้าความงามระดับโลก Cosmoprof Asia 2019 

ระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2562 ณ ฮ่องกง จำนวน 2 ท่าน และโล่ประกาศเกียรติคุณ

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการวิจัยและทดสอบเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่า 60,000 บาท และโล่ประกาศเกียรติคุณ

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการวิจัยและทดสอบเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่า 40,000 บาท และโล่ประกาศเกียรติคุณ


*การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดหลักเกณฑ์การประกวด

ผู้เข้าประกวดต้องกรอกใบสมัครผ่านทางออนไลน์เท่านั้น โดยแนบผลงานที่แสดงถึงความคิดหรือไอเดียธุรกิจความงาม 

เป็นไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 KB  ความยาวไม่เกิน 10-15 หน้า


หมายเหตุ

*ผลงานที่ส่งประกวดจะต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และต้องไม่เป็นผลงานที่ได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 

หากถูกตรวจสอบพบภายหลังจะถือเป็นโมฆะ และถูกเรียกรางวัลคืนทั้งหมด โดยผู้ส่งผลงานจะต้องรับผิดชอบความเสียหายทั้งหมด

**ข้อมูลทั้งหมดในการประกาศรับสมัครอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

***เอกสิทธิ์เฉพาะผู้ออกงาน ASEANbeauty2019


ข้อมูลเพิ่มเติม  >> คลิก <<

* โปรดกรอกรายละเอียดด้านล่างให้ครบถ้วน *

 
CAPTCHA image
Enter the code shown above:
โบรชัวร์
วันที่จัดแสดงงาน
   
พฤหัสบดี-เสาร์
7-9 พฤษภาคม 2563
10.00 - 18.00 น.
RELATED SHOWS
SPONSORS
FREE E-NEWSLETTER