ผู้สนับสนุนหลัก
The Beauty Trade Show for Industry Professionals
Informa
English (United States) ไทย (ไทย)
ผู้สนับสนุนหลัก
 • TCEB

  TCEB
 • F.T.I.

  F.T.I.
 • TCMA

  TCMA
 • THAI AIRWAYS

  THAI AIRWAYS
 • ASME

  ASME
 • IBITA

  IBITA
 • TMTA

  TMTA
 • ATTM

  ATTM
 • TISTR

  TISTR
 • MAT

  MAT
 • SME BANK

  SME BANK
 • EXIM

  EXIM
 • CEA

  CEA
 • CBA

  CBA
 • GSB

  GSB
โบรชัวร์
วันที่จัดแสดงงาน
   
พฤหัสบดี-เสาร์
7-9 พฤษภาคม 2563
10.00 - 18.00 น.
RELATED SHOWS
GIVEAWAY SPONSORS
SUPPORT ORGANIZATIONS
TCEBFTITCMATHAI AIRWAYSIBITAASMETMTAATTMTISTRMATSME BankEXIMCEACBAGSB
MEDIA PARTNERS
ABBBrandexReadyPlanetMaxhairworldasiaspaBeautyBizinnolabChemlinkedSMEREVUbeautetradewongnai
FREE E-NEWSLETTER