สื่อสนับสนุน
The Beauty Trade Show for Industry Professionals
Informa
English (United States) ไทย (ไทย)
สื่อสนับสนุน
 • ABB

  ABB
 • BRANDEX

  BRANDEX
 • ReadyPlanetMax

  ReadyPlanetMax
 • Hairworld+

  Hairworld+
 • ASIASPA

  ASIASPA
 • BeautyBiz

  BeautyBiz
 • innolab

  innolab
 • CHEMLINKED

  CHEMLINKED
 • SME

  SME
 • REVU

  REVU
 • beautetrade

  beautetrade
 • wongnai

  wongnai
โบรชัวร์
วันที่จัดแสดงงาน
   
พฤหัสบดี-เสาร์
7-9 พฤษภาคม 2563
10.00 - 18.00 น.
RELATED SHOWS
GIVEAWAY SPONSORS
SUPPORT ORGANIZATIONS
TCEBFTITCMATHAI AIRWAYSIBITAASMETMTAATTMTISTRMATSME BankEXIMCEACBAGSB
MEDIA PARTNERS
ABBBrandexReadyPlanetMaxhairworldasiaspaBeautyBizinnolabChemlinkedSMEREVUbeautetradewongnai
FREE E-NEWSLETTER